گروه پژوهشی پژوهنده

مشاور پروژه های پژوهشی

درباره ماتماس با ما

پژوهنده
مشاور پروژه های پژوهشی

پژوهنده
مشاور پروژه های پژوهشی

آخرین نوشته ها

پیش نیاز تحقیق علمی

تحقیق علمی خوب و قابل قبول و پیش‌نیازهای آن چیست؟

/
پیش‌نیازهای تحقیق علمی برای انجام دادن یک تحقیق علمی پیش‌نیازها…
تحقیق علمی

تحقیق علمی ، ویژگی‌ها، مشخصات و قواعد آن

/
ویژگی‌ها و قواعد تحقیق علمی تحقیق علمی به عنوان فرایند کشف مجه…
فلسفه تحقیق

فلسفه تحقیق علمی  و نیاز بشر به تحقیق علمی چیست؟

/
فلسفه تحقیق علمی چیست؟ سوال این است که چرا تحقیق علمی انجام می‌ش…
تحقیق علمی و مشخصات آن

تحقیق علمی و مشخصات کلی و وجه تمایز آن با سایر تحقیقات

/
تعریف تحقیق علمی راجرنیت در کتاب «راهنمای تحقیق مدیریتی» تح…
نظریه علمی

نظریه و تعامل آن با عمل و تحقیق علمی چیست؟

/
تعامل نظریه با تحقیق یک نظریه مجموعه‌ای از سازه‌ها (مفاهیم)، تعاریف و گزا…

علم ، تعریف و کارکردها و مفروضات و هدف‌های آن

/
تعریف علم و کارکردهای آن علم، دانش یا آگاهی و معرفت است و از ن…
فنون اقناع

فنون و روش‌های تاثیرگذاری فرستندگان پیام بر مخاطبان (فنون اقناع)

/
در مطلب قبلی با پرکاربردترین فنون و روش‌های تاثیرگذاری فرستند…

اقناع و ارتباطات اقناعی (نقطه اوج مبحث ارتباطات)

/
تعریف اقناع اقناع نقطه اوج مبحث ارتباطات است. مصدر آن قناعت است و قناعت یعن…
پژوهنده | مشاور پروژه های پژوهشی