پژوهنده
مشاور پروژه های پژوهشی

پژوهنده
مشاور پروژه های پژوهشی

آخرین نوشته ها

variable-pazhohande

متغیر، تعریف متغیر، کاربرد متغیر و انواع آن در یک پژوهش علمی

/
متغير در امر پژوهش غالباً مفاهیم را به متغیر تبدیل می‌کنند.…

نقش تعریف و انواع آن در یک پژوهش علمی

/
تعریف  علت اساسی ابهام موجود در بسیاری از مسائل، وجود واژه‌ها و اصطلاح…

عدد تاکسی

/
زمانی كه ریاضیدان انگلیسی هاردی برای عیادت ریاضیدان شهیر ه…
construct-pazhohande

سازه در تحقیق علمی چیست و کاربرد آن چگونه است؟

/
سازه  برخی مفاهیم با واقعیت‌ها و چیزهایی که توصیف می‌کنند، ا…

مفهوم در زبان علم و ملاک‌های ارزشیابی مفاهیم نظری و تجربی

/
مفهوم در زبان علم و ملاک‌های ارزشیابی مفاهیم نظری و تجربی مفهوم یا ک…
معماری منظر

کنفرانس بین‌المللی معماری منظر خاورمیانه

/
کنفرانس بین‌المللی معماری منظر خاورمیانه در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۸ اردیبهشت ۱…
Second Congress of Iranian Water and Wastewater Science and Engineering

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

/
دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ت…

دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی

/
دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی …
پژوهنده | مشاور پروژه های پژوهشی