آموزش نرم‌افزارهای پژوهشی

آخرین نوشته ها

نظریه در پژوهش علمی و فرایند نظریه‌ پردازی و نظریه آزمایی

/
نظریه یا تئوری واژه تئوري یا نظریه ریشه یونانی دارد و مفهوم کل…

مقیاس اندازه‌گیری در تحقیقات و پژوهش‌های علمی

/
مقیاس اندازه‌گیری  علاوه بر مفهوم متغیر و نوع متغیرها، مقیاس ان…
variable-pazhohande

متغیر، تعریف متغیر، کاربرد متغیر و انواع آن در یک پژوهش علمی

/
متغير در امر پژوهش غالباً مفاهیم را به متغیر تبدیل می‌کنند.…

نقش تعریف و انواع آن در یک پژوهش علمی

/
تعریف  علت اساسی ابهام موجود در بسیاری از مسائل، وجود واژه‌ها و اصطلاح…

عدد تاکسی

/
زمانی كه ریاضیدان انگلیسی هاردی برای عیادت ریاضیدان شهیر ه…
construct-pazhohande

سازه در تحقیق علمی چیست و کاربرد آن چگونه است؟

/
سازه  برخی مفاهیم با واقعیت‌ها و چیزهایی که توصیف می‌کنند، ا…

مفهوم در زبان علم و ملاک‌های ارزشیابی مفاهیم نظری و تجربی

/
مفهوم در زبان علم و ملاک‌های ارزشیابی مفاهیم نظری و تجربی مفهوم یا ک…
معماری منظر

کنفرانس بین‌المللی معماری منظر خاورمیانه

/
کنفرانس بین‌المللی معماری منظر خاورمیانه در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۸ اردیبهشت ۱…
پژوهنده | مشاور پروژه های پژوهشی