عضویت و فعالیت در انجمن‌های تخصصی این مجموعه با هدف ارتقای فرهنگ پژوهشی در زمینه‌های تخصصی علمی انجام می‌شود و کاملاً مطابق قوانین جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. بنابراین توجه به نکات زیر ضروری است:

  • مشارکت در امور سیاسی منجر به لغو عضویت در انجمن‌ها خواهد شد.
  • هرگونه توهین اخلاقی و نژادی و مذهبی به دیگران منجر به لغو عضویت در انجمن‌ها خواهد شد.
  • هرگونه بحث خارج از موضوعات علمی و تخصصی منجر به لغو عضویت در انجمن‌ها خواهد شد.