گروه پژوهشی پژوهنده در راستای تکریم مشتریان خود و اعتمادسازی در فضای تجارت الکترونیک، قوانین زیر را جز اصول اولیه قرار داده است:

  • کلیه محصولات الکترونیکی توسط هیات علمی مجموعه پژوهنده تایید شده و در عین حال قابل کنترل کیفی توسط طرف ثالث هم می‌باشند.
  • کلیه خدمات مشاوره‌ای و پشتیبانی این مجموعه طبق توافقات مستند بین طرفین انجام می‌شود و قابل پیگیری نیز می‌باشند.
  • هر گونه مبادله‌ی مالی بین کاربران و این مجموعه از طریق درگاه‌های مجاز و امن بانکی صورت می‌گیرد و در هر مرحله‌ای قابل پیگیری می‌باشد.