در صورت تمایل به همکاری با گروه پژوهشی پژوهنده به عنوان پژوهشگر یا مترجم، با پر کردن فرم زیر ما را از مهارت‌های خودتان آگاه بفرمایید.

توجه بفرمایید که پر کردن موارد *دار الزامی است.


فرم همکاری

  • اگر مهارت خاصی مثل زبانهای خارجی یا نرم افزارهای مربوط به رشته خودتان دارید، حتما ذکر بفرمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید