در صورت تمایل به همکاری با گروه پژوهشی پژوهنده به عنوان پژوهشگر یا مترجم، با پر کردن فرم زیر ما را از مهارتهای خودتان آگاه بفرمایید.

[box type=”info” fontsize=”18″ radius=”10″]توجه بفرمایید که پر کردن بعضی از موارد الزامی است.[/box]


فرم همکاری

  • اگر مهارت خاصی مثل زبانهای خارجی یا نرم افزارهای مربوط به رشته خودتان دارید، حتما ذکر بفرمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید