گالیلئو گالیله

گالی‌لئو گالیله در روز ۱۵ فوریه ۱۵۶۴ در شهر پیزای ایتالیا زاده شد.

گالیله دانشمندی بود که دستاوردهای سترگش در فیزیک و اخترشناسی مورد خشم دانشمندان هم‌دوره‌ی او و نیز کلیسای کاتولیک قرار گرفت.
او در چندین رشته تخصص داشت و تاثیر شگرفی بر انقلاب علمی گذاشت.
وی پس از پایان تحصیل در رشته‌ی ریاضی در دانشگاه پیزا، پیشنهاد کرسی استادی رشته‌ی ریاضی در این دانشگاه را در سال ۱۵۸۹ پذیرفت.
در زمان حضورش در آن‌جا، آزمون‌هایی درباره‌ی قوانین حرکت انجام داد. از آن جمله، آزمون‌هایی بود که نشان داد سرعت سقوط اجسام، وابسته به وزنشان نیست.
از آن‌جا که نظریه‌های او در تضاد با فیزیک ارسطویی بود، مجبور شد که در سال ۱۵۹۲ از مقام خود در دانشگاه پیزا کناره‌گیری کند و کرسی استادی ریاضی را در دانشگاه پادوآ بپذیرد. در همان پادوآ بود که اولین مشاهدات کیهان‌شناسی رصدی خود را آغاز کرد.
اگرچه گالیله خود مخترع تلکسوپ نبود، کامل کردن طراحی تلسکوپ و نیرومندتر کردن‌ آن به دست او انجام شد. و هنگامی‌که گالیله تلسکوپ خود را به سوی آسمان نشانه گرفت، اکتشاف‌های انقلابی فراوانی کرد.
او دریافت که شمار ستارگان، بسیار بیش‌تر از آن است که با چشم غیرمسلح می‌بینیم و نیز سطح ماه پوشیده از کوه‌ها و دره‌هاست. او هم‌چنین چهار ماه (قمر) از بزرگ‌ترین ماه‌های مشتری را کشف کرد.
اندیشه‌های گالیله، از جمله طرف‌داری او از نظریه‌ی کوپرنیک (بر اساس چرخش زمین به دور خورشید)، او را در تقابل با کلیسای کاتولیک قرار داد و در نهایت کارش را به دادگاه تفتیش عقاید کشاند. او در نهایت در سال ۱۶۳۳ وادار به پس‌گرفتن دیدگاه‌هایش شد و به حبس خانگی محکوم گشت. با این وجود حتا پس از آن که کاملن نابینا شد پژوهش‌هایش را دنبال کرد.
در سال ۱۹۲۲، یعنی ۳۵۰ سال پس از مرگ گالیله، «پاپ ژان ‌پُل دوم» حکم کلیسای کاتولیک درباره‌ی گالیله را پس گرفت [اگرچه برای آن پوزش نخواست]!

برگردان به فارسی از تیم مِهبانگ