نوشته‌ها

فلسفه تحقیق

فلسفه تحقیق علمی  و نیاز بشر به تحقیق علمی چیست؟

فلسفه تحقیق علمی چیست؟

سوال این است که چرا تحقیق علمی انجام می‌شود و اساساً بشر چه نیازی به انجام دادن تحقیقات علمی دارد؟ درواقع فلسفه تحقیق علمی چیست؟

پاسخ به اسن سوالات ساده است. می‌توان گفت تحقیق علمی فلسفه‌ای روشن و بدیهی دارد؛ زیرا نیاز بشر به تحقیق علمی امری بدیهی است، به بیان دیگر، نیاز بشر به تحقیقات علمی را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

۱- نیاز فطری انسان

انسان فطرتاً جستجوگر است و می‌خواهد تا حد امکان همه چیز را بداند و رموز جهان را کشف کند. حرص و ولع کودکان و سوال‌های متعدد آنان از والدین برای دستیابی به پاسخی قانع‌کننده حاکی از روحیه جستجوگر انسان است. به علاوه، کاوشگری انسان هیچ‌وقت به پایان نمی‌رسد و عطش خواستن و دانستن او سیراب نمی‌شود. انسان علاقمند به کشف ناشناخته‌ها است. می‌خواهد بداند در پی حوادث و پدیده‌های جهان چه نیرویی و چه عواملی قرار دارند. می‌خواهد بداند ماهیت اشیا و پدیده‌ها و ویژگی‌های آن‌ها چیست و روابط آن‌ها با یکدیگر چگونه است. می‌خواهد کهکشان‌ها را بشناسد و می‌خواهد دنیای ماورای طبیعت و عالم معنا را بشناسد.

۲- پاسخ‌گویی به نیازهای حیاتی

انسان موجودی است که از بدو حیات تا مرگ با مسائل گوناگون روبروست. او عضوی از سه سیستم اکولوژیک، اجتماعی – انسانی و ماورای طبیعت است؛ بنابراین، با خارج از خودش روابط الزامی دارد. از یک طرف با خالق و خدای خویش یا ماوراءالطبیعه و عالم معنا و از طرف دیگر با انسان‌ها و جامعه بشری و نیز عالم طبیعت و سایر مخلوقات و موجودات رابطه دارد. در شکل زیر این موضوع نمایش داده شده است.

 

فلسفه تحقیق

رابطه انسان با دنیا و ماوراالطبیعه

 

انسان برای ادامه زندگی ناچار است روابط خود را با هر یک از مظاهر حیات تنظیم کند و برای این کار نیاز به آگاهی دارد. به علاوه، شناخت جهان خلقت و عالم طبیعت از این جهت برای او ضروری است که بتواند رموز آن را کشف کند و از دستاوردها و نتایج آن برای بهبود زندگی استفاده کند. کشف عوامل و عناصر و پدیده‌های جهان خلقت هم وظیفه‌ای است بر عهده بشر قرار داده شده و هم ضرورتی است که ناچار است آن را برای تامین نیازهای زندگی و بهبود آن به کار بگیرد. این نوع ضرورت بشر را وادار به تفحص و کنجکاوی و تحقیق نموده که در اثر آن قلمرو معرفتی خوبی به دست آورده و از نتایج آن نیز بهره برده است.

 

منبع: http://www.scirp.org

 

تحقیق علمی و مشخصات کلی و وجه تمایز آن با سایر تحقیقات

 

فروشگاه پژوهنده